Prosmart Kvalitetssystem

Prosmart Kvalitetssystem

I Prosmart Kvalitetssystem dokumenterar man via processer och rutiner hur företaget ska bedrivas. Prosmart erbjuder här en unik funktion för att få ut veksamhetshandboken till användarna på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Från processkartan når medarbetaren dokumentationen och programmen i affärssystemet (Prosmart) som behövs för att utföra rutinen. Nya eller förändrade förutsättningar uppdateras enkelt och snabbt. Samtliga berörda personer i verksamheten har tillgång till dokumentationen via Prosmart Kvalitetssystem. Rutinerna kan planeras och schemaläggs med påminnelser av det som behöver utföras kontinuerligt, som t.ex. maskinunderhåll. Den ansvarige för rutinen ser vad han/hon ska göra och når även dokumentationen över hur rutinen ska utföras, på ett enkelt sätt. En tydlig överblick på vem/vilka som ansvarar för vad i processen erhålls och att delegera eller byta ansvarig för en rutin blir enkelt. Rutiner som inte blir gjorda i tid eller inte alls, kommer upp till ytan och kan därmed analyseras och åtgärdas. Detta innebär att problem/fel inte upprepas vilket sparar mycket tid och pengar. Prosmart Kvalitetssystem gör att verksamheten arbetar effektivare genom tydliga beskrivningar och mål för hur processerna ska utföras.