Produktion

Programmet Produktion består av de funktioner som gör affärssystemet Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Produktion innehåller förutom sedvanliga planeringsfunktioner även rutiner för produktionsteknisk beredning. I beredningsarbetet av tillverkningsorder hämtas en mängd data från databasen om kalkyltider, materialåtgång, maskinscheman etc. Här kan du starta och köra behovsberäkning, där tillverkningsorder och inköpsförslag genereras. Ordersatser kan tas ut på flera olika sätt och med olika utseende allt efter behov. Behovsberäkning kan göras både brutto och netto, beroende av vilka parametrar som används för beräkningen. Du kan också registrera en enskild tillverkningsorder. I båda fallen sker nedbrytning av underliggande behov samtidigt som reservationer skapas. Beläggningsplanering sker med dag som tidsmått. Har du valt nettobehovsberäkning, tas det hänsyn till disponibla saldon, reservationer och pågående order. Olika former av produktionsdokument kan skrivas ut. Du väljer själv vad du vill ha av den flora av olika dokument som finns. Om inte något av standarddokumenten passar, är det ganska enkelt att anpassa utskriftsrutinerna efter ditt behov. I samband med utskriften kan du också välja vilka dokument du vill ha, ritningar, bilder etc. som du kopplat till artikeln eller operationen. Beläggningsplaneringen kan skrivas ut efter ett antal val. Du kan se resultatet i form av siffror eller grafik och du kan se det på bildskärm eller skriva ut det på papper. Önskar du en förenklad beordring och återrapportering, kan du skriva ut körplan, där du väljer produktionsgrupp och tidsintervall. Körplanen får i systemet ett nummer som gör att du enkelt kan återrapportera. Återrapportering kan ske på olika sätt, det mest vanliga är via Jobbrapporteringen där operatörerna rapporterar via en PC i produktionen.

Behovsberäkning (materialplanering / produktionsplanering)
I samband med att man skapar en tillverkningsorder i Prosmart, så sker också en beräkning av material- och resursbehov. Behovsberäkning reserverar alla dessa behov, och tar hänsyn till uteliggande inköps- och tillverkningsorder samt lagersaldo. Behovsberäkningen följer med ner till lägsta nivå kod för att göra beräkningen så exakt som möjligt. I Produktion finns en komplett nettobehovsberäkning som garanterar att samtliga behov täcks av tillverknings- resp. inköpsförslag. Härifrån kan tillverknings- och inköpsorder/avrop skapas på ett mycket effektivt och överskådligt sätt.

Dokumenthantering
För att enkelt kunna och ha ordning på dokument, framställda i t.ex. CAD-system, Word, Excel, E-post m.fl. finns det ett flexibelt stöd för i Prosmart. Vilket dokumentformat som helst kan hanteras bara programmet för att läsa filen är installerad på klienten. Dokumenten knyts till t.ex. artikel, operation, produktionsgrupp, kund eller leverantör. När t.ex. en artikel hämtats fram är det enkelt att visa och/eller skriva ut tillhörande dokument. Man kan också knyta en hel mapp till t.ex. en artikel för att enklare hålla ordning på dokumentversioner m.m.

Produktkonfigurering av "fria artiklar"
För de företag som har produkter där variantfloran är stor, men där de olika artiklarna sinsemellan endast skiljer i mått, färg, ingående artiklar eller andra enheter som kan beskrivas matematiskt, finns möjligheten att förenkla offert-, kalkyl-, order, berednings- och planeringsarbetet. Vi har för detta ändamål utvecklat ett program som ger dessa möjligheter. Unika anpassningar efter varje enskild kunds unika behov kan behövas. Ring oss gärna om detta - det är en av våra specialiteter!