Produktionsplanering

Produktion och materialplanering är funktioner som gör affärssystemet Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Produktionsplaneringen börjar med en kalkyl (artikel) i vilken man bygger upp stycklistan och operationslistan. Operationslistan skapas genom att välja de resurser som behövs för att göra artikeln. Operationen har många inställningsmöjligheter för att kunna ge en så exakt produktionsplanering som möjligt, ledtid per operation, överlapp (två operationer kan delvis köras paralellt), alternativa operationer, alternativa ledtidstyper m.m. är exempel på inställningar. Via inställningarna i kalkylen kan Prosmart räkna fram startdatumet på tillverkningsordern. Via tabeller och grafik ser man beläggningen i resurserna och kan smidigt omplanera vid behov. Förutsättningarna för en väl fungerande produktionsplanering är korrekta grunddata och en löpande återrapportering av vad som är gjort. Via Prosmart Jobbrapportering rapporterar operatörerna vad som är gjort. Läs mer om Prosmart Jobbrapportering.