Prosmart Cloud

Prosmart Cloud

Prosmart Cloud är vår första helt molnbaserade produkt och är i grunden vårt populära program Prosmart OLF/Inköp Basic.

Från offert till faktura
I Prosmart Cloud skapar du enkelt offerter som du direkt från programmet kan mejla till din kund. Order kan skapas direkt eller från offerten via ett knapptryck och all information från offerten följer nu med över till order. Vid utleveransen får ni ut en följesedel. Genom en smidig rutin skapas fakturor av alla utlevererade order. Delfakturering och samlingsfaktura hanteras även i systemet.

Artikelregister
I artikelregistret läggs era artiklar upp med artikelnummer, benämning, enhet, pris m.m. Saldot hålls uppdaterat automatiskt genom in/utleveranserna. Via artikelprofilen kan du se kommande och historiska transaktioner så du har koll på hur saldot ser ut idag och framöver. Andra funktioner som finns är prislistor, saldojustering, inventering, lagervärdering m.m.

Kund/leverantörsregister
I kund och leverantörsregistret lägger du upp postadress, leveransadress och kontaktpersoner. All annan grunddata läggs också här så som org-nummer, betalningsvillkor, leveransvillkor med mera.

Offert
I offert skapar man offerter på de artiklar du vill offerera. Offerten kan du sedan mejla till din kund direkt från systemet. När du sedan ska kopiera över offerten till en order kan du välja de rader i offerten som kunden beställt och skapa en order utifrån dessa.

Order
Order kan skapas direkt eller kopieras över från en offert. På ordern kan du i lägga in all den information som du vill få med på din orderbekräftelse. Det kan vara information som artikelrader med pris, leveranstid med mera och via fritextfunktionen kan du beskriva artikelns egenskaper eller skriva in en allmän text som t.ex. beskriver villkor för ordern eller likande. Orderbekräftelsen kan du sedan mejla till din kund direkt från systemet.

Utleverans
Via utleveransfunktionen får du ut följesedlar på det som ska levereras. Delleveranser hanteras på ett enkelt och smidigt sätt. Allt som levereras ligger sedan som underlag för fakturering.

Fakturering (fakturaunderlag)
Fakturaunderlaget kan skapas direkt i systemet eller från utlevererade kundorderrader. Delleveranser som ska delfaktureras är inga problem. Även samlingsfaktura kan skapas automatiskt om man angett det på kunden. Fakturaunderlagen skickas sedan över till Hogia för att skickas till kunden.

Inköp
Inköp skapas via beställningslistan eller genom att välja leverantör och artikel. Beställningslistan visar aktuellt saldo, säkerhetsnivå och lagerreservationer som ger dig ett bra stöd i er inköpshantering. I inköpsmodulen får ni kontroll på vad som är beställt och vad som är hemkommet. Inköpen kan du mejla till din leverantör direkt från systemet.

Integration mellan Prosmart och Hogia Smart
Integrationen till Hogia Smart är välutvecklad och modern. Prosmart är ”master” för kund-, leverantör- och artikelregistret, så det är i Prosmart som du lägger in nya kunder, leverantörer och artiklar så ligger de också i Hogia direkt. Prosmart skapar ett fakturaunderlag som skickas över till Hogia för att distribueras ut till dina kunder där ifrån.


Vill du veta mer?

Boka webbdemo

Boka personligt möte