Business Intelligence

Business Intelligence

Prosmart Business Intelligence samlar in och presenterar företagets nyckeltal från en eller flera databaser. Vi kan erbjuda två varianter av Business Intelligence system. Det ena är via Excel och det andra är Dynamic AI. Båda programmen tar fram och redovisar företagens nyckeltal både grafiskt och i tabellform. Rapporterna tas fram och anpassas efter respektive företags behov. Exempel på rapporter kan vara produktionseffektivitet, leveranssäkerhet, resursutnyttjande med mera. Detta gör att ni snabbt kan följa verksamhetens nyckeltal i realtid och agera tidigt om något inte verkar ok. Vilken av våra varianter som passar er hjälper vi er gärna med att förtydliga.

Dynamic AI

Business Intelligence via Dynamic AI är ett helt webbaserat system. Rapporterna bygger vi åt er eller så utbildar vi er i hur ni kan skapa egna. Det finns många möjligheter om hur informationen kan presenteras, grafiskt med staplar, diagram eller som en donut. Du väljer själv, vad och vem som ska få se rapporterna och de är tillgängliga i din dator, surfplatta och mobil via webbrowsern.

Business Intelligence i Excel

Business Intelligence i Excel bygger på Microsoft Excel, ett program som dem flesta redan har och vet hur man använder. Det innebär inga eller låga investeringar i licenser och möjlighet att göra rapporterna själva eller med hjälp av oss. Business Intelligence i Excel är ett mycket prisvärt alternativ.