Prosmart Case

”Vi har ett helt annat flyt och framförallt bättre koll med Prosmart”

Maskin & Smide

Jag fick en bra känsla för Prosmart redan från start, både i bemötandet och för det jag såg på skärmen. Prosmart Cloud påminde om en snygg telefonapp. Det är inte svårt, tungt eller plottrigt. Mycket i systemet är självförklarande och informativt. Det är så ett system ska fungera tycker jag.

Att Prosmart Cloud är på webben är en klar fördel.