Prosmart Case

“Tack vare Prosmart får vi överblick, på detaljnivå”

Skandinaviska Glassystem

Ett normalstort projekt inom vår verksamhet kan innefatta så mycket som 20 000 artiklar. Översikt över varje liten del, genom hela konstruktionen, hade nästintill varit omöjligt utan Prosmarts system. På Skandinaviska Glassytem designar vi funktionella och arkitektoniska klimatskalslösningar i olika material. När en struktur har projekterarats i CAD, exporteras filen och läses in i Prosmart. Där får vi detaljerad information om projektets alla beståndsdelar och vilka av dem vi har i lager.

Prosmarts viktigaste funktion för oss är att det ger oss möjlighet att övervaka ett projekt från ett enda system genom alla faser. När arbetet går vidare till orderläggning, tillverkning och leverans är det fortfarande i Prosmart som vi behåller överblicken. Och det behöver man när projekten och företaget växer.