Fakturering

Fakturering

Utleverans

Utleveransen sker genom att man prickar av de orderrader som ska levereras. Detta kan man göra både i PC programmet eller via en plocklista i en webbapplikation. När man prickat av och utfört utleveransen får du ut följesedlar på det som ska levereras. Delleveranser hanteras på ett enkelt och smidigt sätt, ordern ligger alltid öppen tills fullt antal levererats om man inte manuellt talar om för systemet att orderraden är slutlevererad.

Med tillvalet Transportadministration kan även fraktsedlar skapas och skrivas ut direkt vid utleveransen. Sändningen bokas hos din speditör, direkt från systemet. Allt som levereras ligger per automatik som underlag för fakturering.

Fakturering

Faktura kan skapas direkt i systemet eller från utlevererade kundorderrader. Delleveranser blir delfakturerade så man hela tiden har koll på vad som fakturerats och vad som är kvar. Även samlingsfaktura kan skapas automatiskt genom en inställning på kundkortet. Prosmart hanterar även á contofaktura (del/förskottsfaktura) och proformafaktura.

Uppföljning (lönsamhet)

Prosmart har alla förutsättningar att redovisa alla tänkbara rapporter som mäter lönsamhet, täckningsbidrag, omsättning med mera. Eftersom Prosmart har kontroll på hela kedjan från inköp av råvara till en färdig produkt kan systemet redovisa mycket noggranna rapporter på lönsamhet, förädlingsgrad och mycket mer. De flesta rapporterna går också att exportera till Excel för vidare bearbetning.

Även våra Business Intelligence-lösningar kan hjälpa er med att redovisa fakturastatistik där ni också kan lägga till mål för en tydligare bild om hur det går.