Förråd & Kalkyl

Förråd & Kalkyl

Förråd

I Förråd lägger du upp ditt råmaterial, legoartiklar och förrådsartiklar (halvfabrikat) som du vill förrådsföra. På råmaterial- och legoartiklar anger du en eller flera leverantörer. För varje leverantör kan du ange leverantörens artikelnummer, benämning, ledtid, enhet och inköpspris. Planeringsparametrar så som säkerhetslager, återuppfyllnadstid, minsta inköpskvantitet etc. anger man om du vill få korrekta beställningsförslag via nettobehovsberäkningen. Via dessa inställningar får systemet förutsättningar att ge dig rätt inköpsförslag i rätt tid. Via förrådsprofilen ser du enkelt alla kommande transaktioner som ökar eller minskar saldot, men även de historiska transaktionerna.

Förråd kan hantera flytande förråd med platssaldo och batchnummer, fasta förrådsplatser, få ut rapporter på förrådsvärden i realtid etc. Du kan också knyta fritexter och dokument till dina förrådsartiklar, så att du till exempel kan skriva instruktioner för mottagningskontroll med mera. I Förråd finns också rationella inventeringsrutiner så att du kan inventera på olika sätt eller ta reda på s.k. "hyllvärmare".

Kalkyl - förkalkyl

Kalkylprogrammet är en välutvecklad och central del i Prosmart. Det är i kalkylen som all information om den tillverkade artikelns egenskaper och inställningar läggs. I samband med att du gör en kalkyl på en artikel, bestämmer du också hur den skall framställas i den egna produktionen, en så kallad produktionsberedning. I kalkylen lägger du upp en operationslista med ställ och stycktider, ingående material med förbrukning samt extrakostnader (vid behov). Då räknas ert självkostnadspris ut och via offertkalkyl kan du se hur det ändras vid olika partistorlekar. Värdena i kalkylen används sedan genom hela förloppet för att till exempel jämföra täckningsgraden vid försäljning, efterkalkylen, effektivitetsrapporter med mera.

Dokument (så som ritningar, instruktioner, mätprotokoll), bilder och program knyter man till kalkylen för att få ut dessa när man sedan skapar en tillverkningsorder. Rikligt tilltagna möjligheter för fritext finns också för att i bästa möjliga mån beskriva vad som ska görs så man undviker frågor och produktionsstopp.

Strukturer skapas genom att lägga kalkyler och råmaterial på stycklistan. Strukturerna kan du grafiskt se via en trädstruktur om hur de hänger ihop och vad som ingår i vad. Via ingår-i listor kan du följa en artikel och se vad den ingår i för andra kalkyler och slutprodukter.

Kalkylkonfigurator är en funktion där man kan få innehållet i kalkylen att ändras när man till exempel lägger en kund-/tillverkningsorder. I kalkylkonfiguratorn skapar man en fråga som användaren behöver svara på innan kund-/tillverkningsordern skapas. Det kan till exempel vara hur lång eller bred produkten ska vara. Genom de svar som användaren anger kan pris, materialåtgång eller tidsåtgång ökas eller minskas, automatiskt. På det sättet slipper man ha unika kalkyler för varje storlek eller variant.

Mätprotokoll och en produktionsFMEA kan man lägga på kalkylen. Det innebär att du får kontroll på kvalitétsarbetet vid tillverkningen av produkten samt möjlighet att få in mätresultaten direkt i systemet.

Man kan även analysera sina kostnader i kalkylen genom att se vad som är rörliga och fasta kostnader vid framtagandet av produkten. Detta kan vara skillnaden mellan att få jobbet eller inte men ändå veta att man inte gör en förlustaffär. Denna funktion kräver att man arbetat igenom sina produktionsgrupper. Kostnaden för driva företaget ett år sprider man ut på varje produktionsgrupp (maskin) beroende på utnyttjandegrad med mera. Sedan simulerar Prosmart fram ett timpris för varje produktionsgrupp. Beroende på om produktionsgruppen är dyr i drift eller personalintensiv blir det en skillnad i fast och rörlig kostnad. Beroende på vilken produktionsgrupp som används vid tillverkningen av produkten får man fram den exakta kostnaden. 

Håller kalkylen och dess innehåll för era certifikat och miljökrav? På råmaterialet i förråd kan man ange om materialet innehåller något förbjudet ämne, tillexempel bly. När du sedan bygger dina kalkyler kan du sätta att denna produkt (kalkyl) inte får innehålla något bly. Genom ett program söker Prosmart igenom hela strukturen med allt ingående material och redovisar om strukturen innehåller bly eller inte.