Hogia

Integration mellan Prosmart order/inköp och Hogia Smart

Fakturaunderlaget som skapas i Prosmart skickas automatiskt över till Hogia Smart för att distribueras ut till dina kunder därifrån. När du lägger in nya kunder, leverantörer och artiklar i Prosmart, syns de också direkt i Hogia Smart.

Enklare kan det inte bli!

Från offert till faktura
I Order & Inköp skapar du enkelt offerter som du direkt från programmet kan mejla till din kund. Order kan skapas direkt eller kopieras från offerten via ett knapptryck och all information från offerten följer nu med över till order. Vid utleveransen får ni ut en följesedel. Genom en smidig rutin skapas fakturor av alla utlevererade order. Delfakturering och samlingsfaktura hanteras även i systemet.

Artikelregister
I artikelregistret läggs era artiklar upp med artikelnummer, benämning, enhet, pris m.m. Saldot hålls uppdaterat automatiskt genom in/utleveranserna. Via artikelprofilen kan du se kommande och historiska transaktioner så du har koll på hur saldot ser ut idag och framöver. Andra funktioner som finns är prislistor, saldojustering, inventering, lagervärdering m.m.

Kund/leverantörsregister
I kund och leverantörsregistret lägger du upp postadress, leveransadress och kontaktpersoner. All annan grunddata läggs också här så som org-nummer, betalningsvillkor, leveransvillkor med mera.

Offert
I offert skapar man offerter på de artiklar du vill offerera. Offerten kan du sedan mejla till din kund direkt från systemet som en bifogad PDF. När du sedan ska kopiera över offerten till en order kan du välja de rader i offerten som kunden beställt och skapa en order utifrån dessa.

Order
Order kan skapas direkt eller kopieras över från en offert. På ordern kan du i lägga in all den information som du vill få med på din orderbekräftelse. Det kan vara information som leveranstid, fritext, rabatt med mera. Order & Inköp hanterar olika leveranstider per orderrad och delleveranser, alltså du kan delleverera samma rad flera gånger. Orderbekräftelsen kan du sedan mejla till din kund direkt från systemet.

Utleverans
Via utleveransfunktionen får du ut följesedlar på det som levereras ut. Levereras inte allt på orderraden blir det automatiskt en delleverans. Man kan överrida detta och sätta orderraden som slutlevererad ändå, om man vill. Saldot dras från lagret når man gör utleveransen. Alla utleveranser ligger sedan som underlag för fakturering.

Fakturering (fakturaunderlag)
Fakturaunderlaget kan skapas direkt i systemet eller från utlevererade kundorderrader. Det som dellevererats blir delfakturerat. Även samlingsfaktura kan skapas automatiskt om man angett det på kunden. Fakturaunderlagen skickas sedan över till Hogia Smart för att skickas vidare till kunden.

Inköp
Inköp skapas via en tydlig och enkel beställningslista eller genom att välja en leverantör och artikel. Beställningslistan visar aktuellt saldo, säkerhetsnivå och lagerreservationer som ger dig ett bra stöd i er inköpshantering. I inköpsmodulen får ni kontroll på vad som är beställt och vad som är hemkommet. Inköpen kan du mejla till din leverantör direkt från systemet.

Integration mellan Prosmart och Hogia Smart
Integrationen till Hogia Smart är välutvecklad och modern. Prosmart är ”master” för kund-, leverantör- och artikelregistret, så det är i Prosmart som du lägger in nya kunder, leverantörer och artiklar i, så ligger de också i Hogia Smart direkt. Prosmart skapar ett fakturaunderlag som skickas över till Hogia för att distribueras ut till dina kunder där ifrån.

Läs mer om Hogia Smart här >>


Vill du veta mer?

Boka webbdemo

Boka personligt möte