Inköp

Inköp

Inköp skapas via en förfrågan, inköpsförslag eller helt manuellt genom att välja leverantör och artikel. Inköpsförslagen genereras via nettobehovsberäkningen och ger förslag på vad och hur mycket som behövs köpas hem och när det bör vara hemma. Detta är en mycket välutvecklad funktion i Prosmart som via olika inställningar ger er förslagen exakt så som ni vill ha dem. Är det bra kvalitét på förslagen skapar man snabbt inköpen och sparar mycket tid. I inköpsmodulen får ni kontroll på vad som är beställt, om leverantören ordergodkänt, och vad som är hemkommet. Inköpen kan du mejla till din leverantör direkt från systemet via Outlook. Med mejlet kan en XML-fil bifogas som er leverantör kan använda för att skapa en order i deras system.

Godsmottagning

Via godsmottagningen får ni ut pallflaggor för att märka godset när det står i förrådet. Saldot uppdateras direkt med det inlevererade värdet. Man kan även bli upplyst om att en ankomstkontroll ska utföras och få information om denna här.

Förfrågan

Man kan skapa en inköpsförfrågan som man skickar till en eller flera av sina leverantörer. När man fått svar kan man enkelt skapa ett inköp genom att föra över alla eller utvalda artikelrader till en inköpsorder.

Leverantör

I leverantörsregistret lägger du upp all information om din leverantör. Det kan tillexempel vara postadress, kontaktpersoner, språkval, valuta, transportsätt, kvalitéts parametrar, avtalsnummer, med mera. Under kvalitéts parametrar sätter man om leverantören är godkänd enligt gällande kvalitét och miljökrav och ett datum, godkänd t.o.m. På detta sätt kan du hålla koll på att dina leverantörer svarar upp till er verksamhets krav.

Fakturakontroll

Med Fakturakontroll motar man leverantörsfakturan mot inleveransen. Finns det avvikelser framgår det direkt där användaren får förslag på hur den ska hanteras. Har det till exempel skett en prishöjning kan du direkt från programmet uppdatera leverantörens prislista på berörd artikel. I Fakturakontrollen ser du om leverantören fakturerat med rätt pris och villkor.