Offert – Order

Offert – Order

Offert

I Prosmart finns särskilda offertrutiner som gör det smidigt att skicka offerter till din kund. Oftast har man kalkylen som grund men man kan även lägga till en artikel för ett material eller tjänst. I offerten kan du skriva mycket fritext med information till dina offererade artikelrader så som produktbeskrivning, förbehåll eller något annat som du vill göra kunden uppmärksam på. Via kalkylen kan man även göra offertkalkyler, det är en offert där samma artikel offereras fast i olika partistorlekar. När du sedan skapar en order från offert kan man välja hela offerten eller enskilda rader som det ska skapas en order på. Offerten kan du mejla till din kund direkt ifrån systemet via Outlook.

Prislistor

Prosmart hanterar alla tänkbara varianter av prismodeller. Genom ett flexibelt regelverk med prisgrupp, prismall och prislista har vi alla förutsättningar att presentera rätt pris till rätt kund.

Kundregister

I kundregistret lägger du upp all information om din kund. Det kan tillexempel vara postadress, leveransadress/er, kontaktpersoner, språkval, valuta, rabattsats, fraktuppgifter med mera. På kundkortet kan du följa kundhistoriken på offerter, order och fakturor. Genom att sätta kundkategorier och säljare kan du enkelt få ut statistik på hur, till exempel, kunder inom en viss kategori handlar. Det finns även fält för intressen och utskick som kan användas för att ta ut adresser för ett specifikt utskick. En enkel funktion för att skapa anteckningar finns också. Flera av våra kunder använder dessa enkla funktioner som sitt säljstöd (CRM).

Kundorder

En kundorder kan skapas på många sätt i Prosmart. Vanligast är att man skapar en order direkt eller kopierar över en offert till en order. Men i Prosmart kan man även skapa order via text-filer, XML-filer, inläsning av leveransplaner från kunder, EDI med mera.

När en order är registrerad skapas en reservation på de artiklar som förbrukas för att leverera ordern, genom hela strukturen. Orderbekräftelsen innehåller all den information som du vill delge din kund genom generösa fritextmöjligheter. Orderbekräftelsen kan du mejla till din kund direkt från systemet via Outlook.

Från ordervyn finns en rad smarta funktioner, till exempel kan man simulera fram en beräknad leveranstid, man kan skapa ett inköp eller tillverkningsorder direkt från orderraden, se aktuellt saldo och andra reservationer för orderradens artikel med mera.