Om oss

Vi levererar flexibla affärssystemslösningar, anpassade efter era förutsättningar

Vilka är vi?

Vi sitter i Business Park i Nässjö och utvecklar, marknadsför och supporterar Prosmart. Våra kunder är främst inom svensk tillverkningsindustri men vi har även kunder inom andra branscher.

Prosmart är vår egna produkt som vi kontinuerligt vidareutvecklar i ett tätt samarbete med våra kunder. Vi som arbetar här har en bakgrund inom tillverkningsindustrin som innebär att vi kan utbilda och hjälpa våra kunder med mer än bara om hur Prosmart fungerar. Vi hjälper ofta våra kunder med att lägga upp rutiner och skapa anpassade arbetsflöden för att de ska utnyttja Prosmart på bästa sätt. Tillsammans med våra samarbetspartners blir vi en helhetsleverantör av IT till våra kunder.

Då all utveckling av Prosmart sker med egen personal har vi kontroll på hela flödet från ax till limpa. Därför kan vi erbjuda mycket flexibla lösningar där Prosmart anpassar sig efter kundens förutsättningar och inte tvärt om.

Vår support bemannas med personalen som utvecklar och utbildar våra kunder i Prosmart. Genom att vi alla gemensamt delar på ansvaret av supporten får våra kunder en mycket tillgänglig och kompetent support som hjälper till direkt.

Affärsidé

Vi utvecklar affärssystemet Prosmart som är ett flexibelt och anpassningsbart standardsystem för tillverkande företag som vill öka sin produktivitet och minimera sin administration. Genom ett nära och professionellt samarbete hjälper vi våra kunder till en effektivare administration som ger ökad lönsamhet och bättre kontroll.

Vision

Vår vision är att Prosmart ska vara marknadsledande på verksamhetsanpassade affärssystem för små och medelstora tillverkande företag.

Intresserad att jobba med oss?

Kontakta oss!