Prosmart - GDPR

EU:s dataskyddsreform - GDPR

I maj 2018 ersätts den nu gällande Personuppgiftslagen med EU:s dataskyddsreform, General Data Protection Regulation (GDPR) - som arbetsgivare är det viktigt att du förbereder dig redan nu!

Nedan har vi sammanställt viktig information i ett dokument om den nya reformen och hur detta påverkar vårt arbetssätt av hantering av personuppgifter. I vår kund / leverantörsrelation är ni, kunden (Personuppgiftsansvarig) och vi, leverantören (Personuppgiftsbiträde). Detta dokument vänder sig till dig som är Prosmartanvändare med ansvar för personuppgifter. Vi har sammanställt fakta om Prosmart som ger dig en snabb överblick och kan användas vid förberedelse inför dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018. Här besvaras frågor om Prosmart och GDPR, bland annat gällande insamling och hantering av personrelaterad data i Prosmart.

Testbild