Verktygsförråd

Verktygsförråd

I prosmart finns det ett eget register för verktyg och mätdon med mera. Artiklarna i verktygsförråd knyter man till enskilda operationer för att till exempel reservera ett verktyg för produktion.

ISO-normerna ställer krav på både tillverkning och underhåll. Detta har vi tagit fasta på och anpassar kontinuerligt våra programmoduler för att kunna ge användarna stöd för att uppfylla de krav som ISO-normerna anger. Flera av våra användare har haft hjälp av Prosmart i sitt certifieringsarbete.
Kalibrering av verktyg
Att ha en bra systematik och dokumentation i arbetet med att kalibrera verktyg och mätdon är en hörnsten för att nå god kvalitet. I Prosmart finns en "egen" modul för detta. Modulen är ett av de levande bevisen för hur stöd för ISO-9000 kan uppnås.

Kvalitetssäkring
För att säkerställa kvaliteten ger Prosmart stöd för att underhålla Kvalitetsspecifikationer och protokoll i produktionen samt rutiner för kalibrering och underhåll av maskiner, verktyg och mätdon.