Referenser

Referenser


Johanson Design AB

Johanson Design AB

Tidigare erfarenheter av MPS-system gjorde det enkelt för oss att direkt se att Prosmart gör skäl för sitt namn. Ett system som gör oss effektivare, upplägget är mer rationellt. Dubbelregistrering var tidigare ett störande inslag i vårt arbete. Prosmart har tänkt färdigt liksom, de har insett att det är många olika delar som ska lira ihop.
Prosmart ligger steget före allt annat vi sett.

Dan Johanson, 0433-725 06


Stigab

Stigab behövde ett system som kunde anpassas efter företagets varierande produktion, något som visade sig vara svårt att hitta hos andra systemleverantörer. Hösten 2015 kom Stigab i kontakt med Prosmart, en systemleverantör som kunde skräddarsy ett affärssystem direkt efter deras unika behov.
-    Implementeringsprocessen av det nya systemet gick mycket smidigt samt att det var lätt att lära sig. Prosmart har varit lyhörd för våra behov och noga med att anpassa systemet efter våra förutsättningar.
-    Idag betalar vi en månatlig supportkostnad som är mycket realistisk kontra med vad vi får.

Prosmart är alltid tillgängliga med service och support vilket är mycket uppskattat. Samtliga medarbetare har blivit mer involverade och kan idag arbeta tillsammans för att nå de mål som företaget eftersträvar.
-    Vi ser en tydlig, positiv effekt och vår lönsamhet har ökat, detta är poängen med det hela.

Stig Johansson, 0370-692431


Tranås Rostfria AB

Tranås Rostfria AB

Med Prosmarts affärssystem får vi ordning och reda bland dokumenten och en enklare uppföljning av rutiner, samtidigt som de tummade gamla pärmarna försvinner ur produktionen. Det känns bra! Prosmart gör det möjligt att koppla ritningar, instruktioner och mätinstrument på ett sätt som leder oss framåt, mot en modern industri med goda rutiner och nöjda kunder.

Agneta Bohman, 0140-38 50 70


Troberg Technology

Troberg Technology AB

– Vi har inte anpassat verksamheten efter ett MPS-system utan vi har ett system som anpassar sig efter vår verksamhet.

– Framförallt använder vi Prosmart för att planera körordning och logistik och till PDF-fakturering men det finns fler delar som vi kan och ska lägga till, framöver. Att välja MPS-system är ett stort och viktigt beslut och vi upplever att vi funnit ett system som anpassar sig efter det lilla flexibla företagets behov. Det personliga engagemanget och den offensiva supporten som Prosmart erbjuder är något som särskilt uppskattas med samarbetet.
Prosmart har de funktioner vi behöver och kommer att behöva. Produktionssmart helt enkelt.

Magnus Troberg, 013-15 08 70Westerstrands

Westerstrands Urfabrik AB

Vi hade ett gammalt MPS-system som vi ansåg inte riktigt höll måttet längre. Vi tittade runt och undersökte marknaden och valet föll på Prosmart.
– För oss är det givetvis viktigt att systemet håller reda på saldon i förrådet (då vi har ett par hundratusen artiklar där) och att man kan få fram riktiga kalkyler, samtidigt som det givetvis är lika viktigt med våra interna rutiner och att de som använder systemet kan sin sak. En stor fördel som vi ser med vårt samarbete med Prosmart är närheten och att det är lätt och smidigt med support. Jag kan ringa och snabbt få hjälp, om justeringar eller anpassningar behöver göras får jag snabbt svar från min kontakt hos Prosmart som själv har erfarenhet av produktion.

Christer Olsson, 0506-48012


Gripsholm Distillery AB

"- Vi är inte intresserade" var mitt spontana svar när Prosmart kontaktade mig. Vi hade redan gjort flera förarbeten och lagt ned mycket tid och pengar på att hitta ett bra, komplett system. Jag hade gett upp liksom. Visst förstod jag att vi måste finna en lösning som ger oss kontroll, gör oss effektivare. Vi slåss ju mot konkurrenter med lägre kostnader och därför är rationaliseringar ett effektivt vapen. Prosmart fick oss på fall. Avgörande var den imponerande funktionalitet, att verksamhetens alla delar är med i tänket.

Andreas Alenklev, 0157-201 90


Wabeno

Wabeno AB

Jag ställer en hel del krav på vårt affärssystem eftersom jag anser detta vara väldigt viktigt. De stora fördelarna jag ser med samarbetet med Prosmart är framförallt supporten och tillgängligheten, möjligheten att anpassa systemet och förbättra det enligt våra egna specifika önskemål. Jag har tidigare arbetat med andra MPS-system och till skillnad från dem är Prosmart användarvänligt och enkelt att hantera.

Kent Bertilsson, 0346-871 10


Skandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem AB

- När vi valde leverantör av affärssystem var det en förutsättning att systemet skulle vara kompatibelt med det dokumenthanteringssystem (PDM-system) vi använder. Prosmart mötte detta krav. Vi får med våra artikelstrukturer från CAD-systemet in i Prosmart vilket innebär att vi numera har alla uppgifter på en och samma plats. Vi har därmed minskat risken för den mänskliga faktorn. Med upp till 850 000 artiklar i omlopp är det också enormt viktigt för oss att ha kontroll på hela materialflödet. Med hjälp av Prosmart vet vi precis vad vi köpt, vad som levererats och vad vi har kvar på lager, vilket medför att vi sparar både tid och pengar. Och det krävs ingen manuell handpåläggning av oss - systemet gör jobbet åt oss.

Christer Hoffenback, 031-65 16 55Vadstena Varmförzinkning

Vadstena Varmförzinkning AB

Den speciella verksamhet som varmförzinkning innebär, ställer krav på att affärssystemet är anpassat efter detta. Detta var en viktig aspekt när man för några år sedan började samarbeta med Prosmart.
- Vi var ute efter ett relativt enkelt system och idag använder vi en anpassad variant av OLF- (order, lager, fakturering) modulen och Prosmart Tid. Eftersom vi inte fungerar som ett traditionellt tillverkande företag har vi heller inte så stort behov av strukturer, inköp med mera.
– Det vi framförallt behöver är ett system som är helt anpassat efter just vår verksamhet, och just att anpassa systemet efter kundspecifika behov är också Prosmarts styrka. Samarbetet fungerar perfekt för våra ändamål.

Patrik Göransson, 0143-298 90


Specialtankar i Nyköping

Vid starten 2003 då vi tog över lokaler, personal och produktion med mera, var behovet av ett nytt affärssystem stort. Det gamla systemet var ganska statiskt och svårt att anpassa efter våra behov och vi har inte råd att ha en ”heltidstjänst” till att bara sköta affärssystemet. Prosmart var mer anpassat efter vår verksamhet och är mycket lätta att samarbeta med. Det går lätt att få svar på frågor och att göra ändringar i systemet, så vi är mycket nöjda. För oss är det viktigt att ha koll på alla delar av verksamheten så att vi kan fortsätta växa och snabbt kunna genomföra förändringar vartefter förutsättningar ändras.

Roine Gustafsson, 0155-21 76 50


Blomdahls Mekaniska

Prosmart installerades hösten 2009. Sedan dess har man sett många förbättringar i verksamheten hos Blomdahls Mekaniska.
– Ja, vi har definitivt fått bättre ordning i verksamheten och bättre koll på order och material. Inte minst vid efterkalkylering. Åtgången av material och tid är också lättare att planera. Vi har en större säkerhet i produktionsplaneringen, exempelvis så ser vi i ett tidigare skede att vi behöver sätta in extrapersonal och kan också informera kunden om läget i bättre tid än förut.
Vi har fått oerhört bra support från Prosmart, dels genom själva implementeringen som anpassades till våra förutsättningar, dels genom ett fortsatt proaktivt samarbete som gör att vi utnyttjar Prosmart på bästa sätt.

Åke Blomdahl, 0513-223 32


Callo Sintermetall

Callo Sintermetall AB

- Närheten och en nära dialog betydde mycket för oss i vårt val av affärssystem. Prosmart har sitt kontor bara några hundra meter från oss och vi får prata direkt med de som kan hela systemet istället för att gå via traditionella säljare, och detta till en rimlig prislapp.
- Installationen och driftsättningen av Prosmart gick över förväntan. Vi var snabbt igång med att bygga kalkyler och vid driftstarten skapade vi ett antal tusen produktionsorder och fick ut dessa direkt. Sedan är det givetvis en omställning genom att det är innebär ett nytt sätt att tänka i kalkyler och lita på ett datasystem, medan mycket tidigare sköttes manuellt. Men det ser bra ut, -Andreas Crona.

Andreas Krona, 0380-555970


TH Extrusion AB

Vi behövde bättre kontroll på kalkyler och planering av produktionen. Med en bättre överblick skulle vi snabbare se vilka produkter som är lönsamma eller inte. Eftersom vi inte ville anpassa verksamheten efter systemet i alltför stor utsträckning föll flera av de tilltänkta systemen bort i urvalsprocessen.
- Många av de systemleverantörerna hade färdiga paket med anpassning efter anpassning som skulle läggas till. Valet föll i slutändan på Prosmart ett flexibelt system som var byggt just för att passa tillverkande företag.
- Vi har ju en lite speciell tillverkning, eftersom vi producerar allt på längden och kapar upp det. Vi kalkylerar på ett visst sätt och det ville vi fortsätta göra.
Själva implementationen av Prosmart gick smidigt och effekten blev att arbetstimmar sparades, men framförallt att överblicken och kontrollen över en den egna verksamheten blev bättre när de manuella Exceltistorna försvann.

Anders Johnsson, 0325-187 83