Tid

Tidredovisningssystem på dina villkor

Prosmart Tid är ett komplett tidredovisningssystem som stöder svenska arbetstidsavtal med funktioner som: Flextid, skift (även dygnskift), tid mot tid, kompsaldo, inarbetad tid, individuellt schemaupplägg, statistik, personalplanering med grafikmodul med mera. Prosmart Tid är med andra ord ett komplett och flexibelt tidredovisningssystem.
Anställningsregister, dag- och veckoschema för arbetsdagar, frånvaroorsaker, lönearter med mera är exempel på grundregister som Prosmart Tid hämtar data ifrån för att räkna ut rätt lön. Registreringen sker via en dator eller webben och kan även hanteras via pekskärm eller terminal. Tidredovisningssystemet Prosmart Tid minskar löneadministrationen markant och ger en bättre överblick av närvaron på företaget. Via OBS-listan får du en snabb överblick av stämplingar som avviker från schemat som du genom ett väl utstuderat arbetssätt redigerar stämplingarna till korrekta tider. 

Från Prosmart Tid skapas löneunderlagen och dessa kan man enkelt föra över till ett lönesystem. Vi samarbetar med Hogia Lön men har även kopplingar till Kontek, Visma med flera.

Enkel närvarorapportering
I Prosmart MPS Basic ingår Prosmart Tid Basic. Prosmart Tid Basic är ett enkelt kom & gå system utan lönearter som håller reda på närvarotider och övertider med mera. I Prosmart Tid Basic registrerar ni kom & gå tider som ni sedan får ut i ett enkelt närvarounderlag som redovisarvisar plus- eller minustid jämfört mot schemat.

Tiderna i Prosmart Tid Basic går inte att föra över till något löneprogram.

Vill du veta mer?

Boka webbdemo

Boka personligt möte