Visa nyhet

Finmekanik med kunden i fokus

av Per Thellman

Jens Netteberg, Tre-Mek i Trelleborg

Tre-Mek i Trelleborg AB förser sina industrikunder med svetsade och maskinbearbetade konstruktioner i rostfria material. Bolaget har specialiserat sig på avancerade detaljer i små volymer och en av nycklarna till en stadig tillväxt är att svetsning, svarvning, fräsning och rörbockning sker under samma tak.

Tre-Mek grundades 1985 av tre delägare med stor erfarenhet av maskinbearbetning inom förpackningsindustrin. Idag drivs och ägs företaget av sonen till en av dessa, Anders Rundqvist, som varit VD sedan 2009. Efter 27 år i en äldre fastighet flyttade man 2012 till nya, ljusa lokaler på Västra Industriområdet i Trelleborg.

Grundarnas ursprung inom förpackningsindustrin präglar företaget än idag:  

– Det stämmer. Eftersom flertalet av våra kunder finns inom förpacknings- och livsmedelsindustrin tillverkar vi mycket detaljer till exempelvis fyllmaskiner och förpackningsmaskiner. Tetra Pak är vår allra största kund och i dagsläget levererar vi tusentals artiklar som levereras till dem på ett eller annat sätt.

– Men vi levererar också till flera andra segment och en del går också på export. Det varierar från att tillverka små serier av små detaljer, till större monteringar av komplexa maskindelar, berättar Jens Netteberg som är produktions- och kvalitetschef på företaget.

Mångsidighet och kort varsel

Till stor del handlar det alltså om serietillverkning av detaljer men Tre-Mek är också stora på att tillverka reservdelar. Och allt sker just så snabbt som kunden önskar.

– Ja, vi är en av endast tre leverantörer som tilldelats beteckningen FLS (Fast Lane Supplier). Det innebär att vi kan få en order idag som ska levereras inom ett dygn. Det är ganska unikt i den här branschen att man tillverkar reservdelar efter behov och på så kort varsel. Det är absolut en av våra stora styrkor.

– Förutom flexibiliteten är också vår mångsidighet en styrka. Det finns många företag som är duktiga på att svetsa, svarva eller fräsa. Vi har allt detta och dessutom rörbockning i samma hus. Det gör att vi inte är lika konkurrensutsatta som många andra. Vi kan alltså ta de mer komplexa detaljerna och mycket av det vi tillverkar går mellan dessa avdelningar flera gånger om vilket skapar ett mervärde för våra kunder.

Växtvärk krävde nytt affärssystem

Från cirka millennieskiftet var Anders Rundqvists far Tonny ensam ägare och företaget har haft en stadig tillväxt sedan dess. Investeringar har gjorts löpande. När Anders tog över 2009 tog det dock extra fart och under de kommande tre åren fördubblades omsättningen.

– Ja, och där fick vi växtvärk. Det kan slå hårt mot en organisation att växa så snabbt. Vi hade fram till dess arbetat med ett hemmabyggt affärssystem som passade alldeles utmärkt för den mindre verksamheten. Nu behövde vi något mer omfattande och därför började vi använda Prosmart 2013, berättar Jens Netteberg. Omställningen till ett mer omfattande system var dock inte helt lätt i början. Bolaget hade också fortsatt växa året efter fördubblingen, till sin nuvarande omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

– Detta och andra faktorer gjorde att implementeringen gick trögt till en början. Den plötsliga ökningen gjorde att kunskapen ännu inte fanns i företaget och man gjorde det man trodde var rätt. Jag själv började på företaget någon månad innan och hade en del erfarenhet av att implementera affärssystem och vilka fallgropar som finns.

Stort fokus på affärssystemet under senaste året

– Därför beslutade vi för ett år sedan att ge det nya systemet en rejäl chans. Sedan dess har jag tillsammans med Torbjörn på Prosmart drivit ett projekt för att få det att fungera optimalt. Vi har jobbat  med att ställa parametrar och anpassat vissa delar i systemet. Vissa specifikt för oss men det finns också delar som passar bra även för andra företag. Det här har stundtals inneburit veckoträffar och stort fokus från båda parter. Vi är inte helt framme ännu men börjar se en stor skillnad och det fungerar allt bättre.

Idag använder Tre-Mek Prosmarts affärssystem till i princip allt, inklusive fakturering, kundorderhantering, inköp och lager. Man har också nyligen köpt in ett grafiskt planeringssystem som ska kopplas till affärssystemet, för att kunna visualisera produktionsprocessen på ett maximalt och översiktligt sätt.

– Ja, det blir ett jättebra komplement och Prosmarts affärssystem är fortfarande hjärtat i allt. Vi har fått mycket bra hjälp av Prosmart under det senaste året. Vi är som sagt inte helt framme än men kan nu börja se fram emot att lyfta ännu mer. Vi tittar dagligen på nya investeringar och nya maskiner är på väg in. Vi ser ljust på framtiden helt enkelt, säger Jens Netteberg. www.tremek.se

Tillbaka