Visa nyhet

Säker exponering av värdefulla produkter

av Per Thellman

Montering av läkemedelsställ
Montering av läkemedelsställ

Detaljhandeln har behov av att exponera värdefulla och därmed stöldbegärliga produkter på ett säkert sätt. Det är bakgrunden till att Frepart AB grundades 1989. Bolaget har haft en stadig tillväxt sedan dess, framförallt på exportmarknaden som numera utgör huvuddelen av Freparts försäljning.

Frepart är Sveriges ledande leverantör av varuställ och automater som detaljhandeln använder till att exponera stöldbegärliga produkter som tobak och receptfria läkemedel. Det handlar om allt från standardprodukter till skräddarsydda kundanpassade lösningar för dagligvaruhandel och specialhandel.
– Från början handlade det enbart om de takhängda tobaksställ som det flesta har sett i dagligvaruhandeln. När det gäller tobak är Tyskland den allra största marknaden för oss.  Men under årens lopp har även varuställ för receptfria läkemedel som brukar finnas bakom kassan i butikerna blivit en betydande del av vår försäljning. Vi har även ställ för bland annat batterier, kondomer och rakprodukter, berättar Hjalmar Dverstorp på Frepart.

Kosmetika är ett område som Frepart tror mycket på inför framtiden.
– Ja, kosmetika-delen är fortfarande i sin linda för oss men det är ett område vi tror på stenhårt på att det kommer att växa rejält framöver.  

Hjalmar Dverstorp började på företaget 2002, då som logistik- och produktionsansvarig. Numera fungerar han som projektledare och arbetar med försäljning och att hjälpa kunderna med att få en anpassad lösning för just deras behov.
– Ja, min tjänst innebär framförallt att se till att varje kund får en skräddarsydd lösning av varuställ med rätt säkerhetsnivå, anpassad design, bra funktioner och bra möjligheter till produktexponering. Jag håller i hela kedjan som innefattar försäljning, produktframtagning, produktkalkyler/prissättning, tidsplaner, utrullning, installation och uppföljning, berättar han.

Under de första 20 åren har Frepart till största delen jobbat med anpassade lösningar för enskilda kunder. Nu fokuserar bolaget på att ta fram fler standardlösningar och produkter som vid behov kan vidareutvecklas.
– Det är alltid en målsättning att standardisera så mycket som möjligt men vi kommer aldrig ifrån det här med kundanpassade lösningar som ju blivit något av vår nisch genom åren.  Vi arbetar mycket detaljerat och använder därför ett 3D CAD-system för att ta fram alla komponenter till våra kundanpassade varuställ, berättar Hjalmar Dverstorp.

Prosmart har varit samarbetspartner gällande affärssystem ända sedan slutat av 90-talet.
– Det stämmer. Under min tid som logistik- och produktionsansvarig var jag i Prosmart-systemet hela tiden. I min nuvarande roll jobbar jag fortfarande i Prosmart, om än inte dagligen.

– Vi använder Prosmart till inköpsplanering, produktion, kalkylering, inventering och att ta fram lagervärden. Det är alltid viktigt att alla berörda sätter sig in i systemet och lär sig jobba i det ordentligt för att kunna utnyttja det maximalt. Men det har fungerat mycket bra för oss, varför vi har fortsatt med Prosmart under alla år, berättar Hjalmar Dverstorp.

Framtiden ser ljus ut för Frepart, vars exportandel numera ligger på hela 75 procent.

– Ja, exporten har ökat mest under senare år men genom att fokusera ytterligare framåt på områdena kosmetika och receptfria läkemedel samt att utöka antalet standardlösningar så tror jag på att vi kan växa ännu mer även på den svenska marknaden

– Vi tittar mycket på lösningar för kassazonen i butiken. Av naturliga skäl har stöldbegärliga produkter hamnat där för att man skall kunna hålla dem under uppsikt. Med den ökande andelen självscanningskassor kommer nya utmaningar. Här tror vi att vår specialkompetens på området kommer att ge oss klara konkurrensfördelar, säger Hjalmar Dverstorp.

Tillbaka