Visa nyhet

Tryckfolket står starka med helhetslösning och flexibilitet

av Per Thellman

Max Dymling, Tryckfolket Distribution

Efter flera blomstrande decennier med hundratals lokala tryckerier på den svenska marknaden har det skett en enorm utslagning i branschen under de senaste 20 åren. Tryckfolket AB i Malmö, som funnits i snart 40 år, tillhör därmed det fåtal som fortsatt växa stadigt under tiden. Inte minst genom att vara extremt flexibla gentemot sina kunder och att sedan fem år tillbaka erbjuda en helhetslösning genom förvärv av bolaget Tryckfolket Distribution AB.

– Ja, Tryckfolket AB startade i en källarlokal för cirka 40 år sedan och vi finns på samma adress än idag. Vi har sedan start vuxit på en hygglig nivå men det är under de senaste 10-12 åren som det har börjat hända saker på allvar. Vi fick in en ny ägare och har sedan dess blivit en större och betydande aktör.

– Tryckeribranschen har numera börjat stabilisera sig men vi som är kvar är mycket färre. Det som hände från ungefär mitten av 90-talet är att man började bygga ut, skaffa sig bättre maskiner och högre kapacitet vilket gjorde att priserna sjönk rejält. I samband med det var det många mindre tryckerier som inte överlevde, berättar Max Dymling, administrativ chef på Tryckfolket.

Lyhördhet och hög servicegrad gör skillnaden

En anledning till att Tryckfolket växt sig allt starkare även under hårdare tider är att man fokuserat på en genomgående hög servicegrad, flexibilitet och hög kvalitet vilket inneburit en stor konkurrensfördel i regionen.

– Det är en av de avgörande faktorerna för att företaget gått väldigt bra i förhållande till branschen själv. Vi betraktar utmaningar som möjligheter att skaffa oss konkurrensfördelar och har fortsatt med det lilla företagets flexibilitet trots att vi idag är stora. Vi har våra leveranstider men är medvetna om att vi måste kunna hantera tajta deadlines när behov finns. Att vara extremt lyhörda och flexibla gentemot våra kunder har därför blivit en stor del av vårt framgångskoncept, konstaterar Max Dymling.

För att bli ännu starkare på marknaden köptes bolaget Tryckfolket Distribution AB för fem år sedan. Sedan dess kan Tryckfolket erbjuda en helhetslösning till sina kunder, inklusive lagerhållning och distribution.
– Det stämmer. Tryckfolket Distribution är vårt interna servicebolag där vi servar i första hand Tryckfolket AB men även t.ex. vårt systerbolag Exakta Print. Tidigare anlitade vi underleverantörer till denna del men nu sköts även kuvertering, adressering, handbearbetning, plock och pack, lagerhantering och distribution internt. Det här har gett oss ytterligare fördelar gentemot våra konkurrenter eftersom det fanns ett uttalat behov av detta hos våra kunder.

Smidigt system för order- och lagerhantering

Eftersom även distributionsbolaget växt snabbt sedan Tryckfolket AB tog över så dök också behovet av ett smidigt system för den växande order- och lagerhanteringen upp. Här föll valet på Prosmart.

– Ja, tidigare hade vi här en manuell hantering av order- och lagersystemet. Det har ibland inneburit att vi har tappat bort positioner och pallar vilket givetvis inte har varit önskvärt. Vi hade ett behov av att systematisera detta.

– Först tittade vi på det system vi använder för Tryckfolket AB. Det fungerar mycket bra men det hade inneburit för mycket administration för att passa distributions delen. Vi har ju här inte ansvar för annat än trycksaken och vi behöver t.ex. inte köpa in material. Det primära är istället att hålla reda på alla trycksaker, förvaringen, order och saldo, förklarar Max Dymling.

Tips om Prosmarts system fick Max Dymling Av företaget Hogia som är leverantör av ekonomisystemet till Tryckfolket AB.

– Det var så det gick till och sedan gick det snabbt. Vi satte upp en demonstration och vi tyckte spontant att systemet verkade mycket enkelt och smidigt. Sedan i somras håller vi nu på att implementera order- och lagersystemet med överföring av fakturainformation till Hogia.

– Just nu pågår arbetet med att inventera in allt i systemet och vi har påbörjat lite orderhantering i det nya systemet. Så vi har en bit kvar men det ser mycket bra ut och samarbetet med Prosmart har fungerat ypperligt gällande implementeringen. De har verkligen sett våra behov. Vi ser nu fram emot att växa vidare framöver, säger Max Dymling.

Tillbaka