Ytbehandling

Branschanpassat och webbaserat system för ytbehandlingsindustrin. Prosmart har tagit fram ett branschanpassat system för företag inom ytbehandlingsindustrin. Vi har gjort en hel del förenklingar i systemet för att passa ytbehandlingsindustrins snabba ryck och korta framförhållning. Detta görs genom en enkel planeringsvy för att registrera gods in, samkörning av orderrader med samma kulör, angivelse av skikttjocklek, med mera.

Boka demo