För dig som har Hogia som ekonomisystem

Affärssystem på dina villkor

Med vår gemensamma produktmix, Prosmart MPS och Hogia Ekonomi, kan vi erbjuda en helt unik sammansättning av systemstöd för att minska er administration och ta bort all  dubbelregistrering. Vi har tagit fram ett systemstöd med en grundläggande funktionalitet som gör att ni snabbt kommer igång och som ni sedan sömlöst kan utöka funktionaliteten
efter era förutsättningar och behov. Med vår samlade kompetens inom ekonomi, HR, produktion och tidredovisning hjälper vi er med att förbättra er verksamhets effektivitet och lönsamhet. Prosmart MPS och Hogia Ekonomi är två integrerade standardsystem som ger er en komplett lösning som fungerar från dag ett. Paketeringen innehåller bland
annat order, lager, fakturering, inköp, produktionsplanering, efterkalkyler, ekonomi och redovisning.

En helhetslösning för hela verksamheten. Utvecklat av experter från båda världarna, ekonomi och produktion.

Grunden består av en integration mellan Hogia ekonomi- och Prosmart produktionssystem med gemensamma register och automatiska överföringar av gemensam data. Varje system kan individuellt utvecklas utan att det andra påverkas och du som användare får ett system som passar för uppgiften, varken mer eller mindre.

Boka demo