OLF

Ladda ner produktblad för Prosmart OLF

Prosmart OLF (Order-Lager-Fakturering)

Prosmart OLF är ett av de mest utvecklade och populära program som Prosmart erbjuder. Prosmart OLF stödjer alla aktiviteter från registrering av offert/order till utskrift av faktura. Offerter som du skapat mejlar du enkelt, direkt från programmet, till din kund. Order kan skapas direkt eller genom att kopiera över en offert till order. All information från offerten följer då med över till ordern. Prosmart OLF kan även kommunicera via EDI med era kunders system. Vid utleveransen skrivs följesedel ut och via tillvalet Prosmart Transportadministration kan frakten bokas och fraktsedlar skapas och skrivas ut. Genom en smidig rutin skapas fakturor av alla utlevererade order. Delfakturering, samlingsfaktura, kreditfaktura med mera hanteras även i systemet. Prosmart OLF hanterar olika valutor, språk, prislistor och mycket mer på ett effektivt och flexibelt sätt.

Artikel

I artikelregistret läggs era artiklar upp med artikelnummer, benämning, enhet, pris med mera. Saldot hålls per automatik uppdaterat genom in och utleveranserna. Via artikelprofilen kan du se kommande och historiska transaktioner så du har kontroll på hur saldot ser ut idag och framöver. Andra funktioner som finns är saldojustering, inventering, lagervärdering, prisändring med mera.

Kundregister

I kundregistret lägger du upp all information om din kund. Det kan tillexempel vara postadress, leveransadress/er, kontaktpersoner, språkval, valuta, rabattsats, fraktuppgifter med mera. På kundkortet kan du följa kundhistoriken på offerter, order och fakturor. Genom att sätta kundkategorier och säljare kan du enkelt få ut statistik på hur, till exempel, kunder inom en viss kategori handlar. Det finns även fält för intressen och utskick som kan användas för att ta ut adresser för ett specifikt utskick. En enkel funktion för att skapa anteckningar finns också. Flera av våra kunder använder dessa enkla funktioner som sitt säljstöd (CRM).

Offert

I offerten anger man vem kunden är och de artiklar man vill offerera. I offerten kan du skriva mycket fritext med information till dina offererade artikelrader så som produktbeskrivning, förbehåll eller något annat som du vill göra kunden uppmärksam på. Via kalkylen kan man även göra offertkalkyler, det är en offert där samma artikel offereras fast i olika partistorlekar. När du sedan skapar en order från offert kan man välja hela offerten eller enskilda rader som det ska skapas en order på. Offerten kan du mejla till din kund direkt ifrån systemet via Outlook.

Order

En kundorder kan skapas på många sätt i Prosmart. Vanligast är att man skapar en order direkt eller kopierar över en offert till en order. Men i Prosmart kan man även skapa order via text-filer, XML-filer, inläsning av leveransplaner från kunder, EDI med mera.

När en order är registrerad skapas en reservation på de artiklar som ligger på ordern. Orderbekräftelsen innehåller all den information som du vill delge din kund genom generösa fritextmöjligheter. Orderbekräftelsen kan du mejla till din kund direkt från systemet via Outlook.

Från ordervyn finns en rad smarta funktioner, till exempel kan man simulera fram en beräknad leveranstid, man kan skapa ett inköp eller tillverkningsorder direkt från orderraden, se aktuellt saldo och andra reservationer för orderradens artikel med mera.

Utleverans

Utleveransen sker genom att man prickar av de orderrader som ska levereras. Detta kan man göra både i PC programmet eller via en webbapplikation. När man prickat av och utfört utleveransen får du ut följesedlar på det som ska levereras. Delleveranser hanteras på ett enkelt och smidigt sätt, ordern ligger alltid öppen tills fullt antal levererats om man inte manuellt talar om för systemet att orderraden är slutlevererad. Med tillvalet Transportadministration kan även fraktsedlar skapas och skrivas ut direkt vid utleveransen. Sändningen bokas hos din speditör, direkt från systemet. Allt som levereras ligger per automatik som underlag för fakturering.

Fakturering

Faktura kan skapas direkt i systemet eller från utlevererade kundorderrader. Delleveranser som ska faktureras är inga problem. Även samlingsfaktura kan skapas automatiskt genom en inställning på kundkortet. Prosmart har en smidig rutin för á contofaktura (del/förskottsfaktura) och proformafaktura är heller inga problem att skriva ut.

Vill du veta mer?

Boka webbdemo

Boka personligt möte