Plast

Få kontroll och översikt på processen. Håller ni takten och hur blir kvaliteten? Prosmart har flera kunder inom plastindustrin som har fått hjälp att anpassa sina behov på ett bättre och smidigare sätt. Till exempel hanterar vi kaviteter i verktygen (en cykel kan exempelvis ge flera artiklar och olika artiklar) och tar emot information från maskiner för att visualisera takt och kvalitet. Vi står även för service och underhåll i verktygen - allt för att Prosmart ska täcka en så stor del av verksamheten som möjligt.

Boka demo