Tikis framgång fortsätter med Prosmart

Tiki är ett av de mest avancerade och mest lättanvända andningsskydden på marknaden. När pandemin slog till ökade efterfrågan på bolagets innovativa masker lavinartat. De såg då ett tydligt behov av ett affärssystem. Valet föll på Prosmart!

Revolutionerande rent
Tiki är en svensk övertrycksmask för användning i krävande miljöer där man vill skydda sig mot luftburna partiklar och bakterier. Det spelar alltså ingen roll om användaren ska sanera asbest eller vistas i sjukhusmiljöer med corona-smitta. Enkelt förklarat består Tiki av ett återanvändningsbart andningsskydd och en självjusterande fläkt som drivs med batterier. Masken mäter i realtid kraften i varje andetag och levererar rätt mängd luft i rätt tryck. Den låga vikten i kombination med god sikt och bra rörlighet för användaren gör Tiki till en unik mask i världen. Bekväm och trygg för användaren samt ekonomisk över tid då masken är återanvändningsbar. 

Andningsskyddet är TM3P-klassat och klarar WHO:s säkerhetskrav med råge. Tiki är framtaget för att skydda mot corona, men också andra virus, mögel, bakterier, damm och andra farliga partiklar som måste hållas borta från människor. Bolaget påbörjade sin resa med Prosmart i våras, kort efter att pandemins första våg sköljde över världen. Tiki grundades 2011 och tillverkningen påbörjades under 2016. En häftig utveckling minst sagt.

– Pandemin gjorde att efterfrågan ökade markant. Flertalet sjukhus i Sverige använder idag Tiki, vilket känns bra och hedrande. För oss är det väldigt viktigt att kunna hjälpa till i krisen och skydda utsatta människor i skadliga miljöer. Det ökade trycket är en av anledningarna till att vi började titta runt efter ett affärssystem. Vi upplever att Prosmart kan hjälpa oss i vardagen, men också på lång sikt, säger Elin Wallén, marknadsansvarig på Tiki Safety.

Elin Wallén, marknadsansvarig, Tiki Safety

Foto: Mattias Nilsson

“Prosmart har framförallt hjälpt oss med att baka in spårbarhet i systemet. Det är extremt viktigt för oss. Nu kan vi lättare spåra varje artikel på detaljnivå, vilket gör att vi har bättre överblick och snabbt kan åtgärda problem.”
Elin Wallén, Tiki Safety

Större kontroll, bättre koll
Tiki Safety har bara använt Prosmart i några månader, men ser redan en mängd fördelar med systemet. Med Prosmart kan de hålla koll på COGS (cost of goods sold) och styra inköp, men också hantera allt från order till faktura. Prosmarts främsta styrka är att det kan anpassas och slimmas beroende på behov. I Tikis fall har Prosmart lagt stor vikt vid spårbarhet och rapportering. Något som är extremt viktigt för Tiki. Bolaget har även haft specifika krav på hur fakturering ska gå till, då vissa kunder föredrar delfakturering och förfakturering, medan andra vill ha traditionella fakturor. Enligt Elin ligger det i bolagets DNA att alltid göra sin research innan man tar ett beslut. Det tydligaste exemplet på det är deras innovativa produkter. Ett annat är att man valde Prosmart för att få vardagen att flyta på bättre.

– Det tar ju ett tag innan man kommer i hamn med ett affärssystem. Alla bolag har olika behov. Bilden av Prosmart har utvecklats över tid. Prosmart har anpassats efter oss och vuxit till ett mycket bra affärssystem. Nu är det tydligt att vi valde rätt. Prosmarts support är något som sticker ut lite extra. Deras kundservice är fantastisk, säger Elin.

Boka demo