Prosmart är alltid rätt affärssystem

Vi har rätt lösning för dig!

Prosmart är alltid rätt affärssystem

Vi har rätt lösning för dig!

Prosmart är alltid rätt affärssystem

Vi har rätt lösning för dig!

Molnbaserade lösningar från Prosmart och Hogia

Produkter

Affärssystem för tillverkande företag måste vara flexibla. Prosmart är ett standardsystem som går att anpassa efter er verksamhets unika förutsättningar och behov. Det är just detta som gör Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Våra kunder administrerar mindre då de använder ett affärssystem som är anpassat efter deras verksamhet och inte tvärt om.

Prosmart OLF

Prosmart OLF är ett av de mest utvecklade och populära program som Prosmart erbjuder.

Mer om OLF

Prosmart MPS

Prosmart MPS är den modul som gör Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Få affärssystem kan mäta sig med funktionaliteten och flexibiliteten som Prosmart MPS erbjuder

Mer om MPS

Prosmart Tid

Prosmart Tid är ett komplett närvarosystem som stöder de svenska arbetstidsavtalen.

Mer om Tid

Prosmart Web

Prosmart Web finns i två varianter mobil-web och desktop-web. 

Mer om Web

Prosmart Basic

Prosmart OLF, MPS och Tid finns i en mer avskalad variant som vi kallar Prosmart Basic. Med Prosmart Basic kan vi erbjuda anpassade lösningar efter era specifika behov.

Mer om Basic

Prosmart Cloud

Webbaserat Order, Lager, Inköpssystem med stora möjligheter.

Mer om Cloud

Program & Funktioner

Här finner den vetgirige detaljerad information om Prosmarts program och funktioner.

Förråd & Kalkyl

I Förråd & Kalkyl byggs grunderna upp till ett effektivt MPS-system

Mer om Förråd & Kalkyl

Offert - Order

I offert – order skapar du offerter, kundorder, redigerar prislistor, lager och mycket mer

Mer om Offert - Order

Inköp

I inköp får du kontroll på dina inköp av råvaror/material, legotjänster med mera

Mer om Inköp

Produktionsstyrning

I produktionsstyrningen märker man verkligen av Prosmarts flexibilitet och vad som gör Prosmart unik.

Mer om Produktion

Transportadministration

Marknadens modernaste molnsystem för transportadministration

Mer om Transportadministration

Fakturering

Faktureringen samlar ihop allt som utlevererats och ska faktureras.

Mer om Fakturering

Ekonomi

Flera olika integrerade ekonomisystem ger stor flexibilitet och kort startsträcka

Mer om Ekonomi

Nettobehovsberäkning

Automatiserad material- och produktionsplanering ger inköp och produktionsförslag i rätt tid

Mer om Nettobehovsberäkning

Verktygsförråd

Eget register för verktyg, mätdon med mera.

Mer om Verktygsförråd

Lagerstyrning / Flytande lager

Full kontroll på lagerplatser och saldon

Mer om Lagerstyrning / Flytande lager

Business Intelligence

Följ upp verksamhetens nyckeltal och få verksamheten att nå era mål

Mer om Business Intelligence

Ledningssystem

Integrerat ledningssystem i Prosmart minimerar tiden för administration och systemvård

Mer om Ledningssystem

Branschanpassningar

Prosmart har användare i många olika branscher och har anpassningar för olika branschers behov

Mer om Branschanpassningar

Lösningar

Prosmart är ett mycket flexibelt standardsystem. Modulera ihop flera program till en smart lösning för dig, som du när som helst kan bygga på med fler program och funktioner. Här presenterar vi några av våra populäraste lösningar.

Order – Lager – Fakturering

Ordning och reda, är ledordet i denna lösning. Här kan ni lägga offerter, order, hantera lagersaldo, göra utleveranser och fakturera med mera.

Läs mer...

För- & Efterkalkyler

Kontroll är ledordet för denna lösning. Har ni svårt att i realtid veta hur jobben går, se hur mycket tid som förbrukats, tjänade vi några pengar på jobbet o.s.v. då är Prosmart MPS lösningen för er.

Läs mer...

Material- & Produktionsplanering

Total överblick, är ledordet för denna lösning. Här ligger Prosmart MPS som grund fast med tillvalen OLF, Inköp och Nettobehovsberäkning. I denna lösning får du total överblick på allt som behöver köpas hem och tillverkas.

Läs mer...

Tidredovisning

Rättvisa, är ledordet för denna lösning. Se till att betala ut rätt lön för korrekt redovisad tid. Låt inte ovisshet och dåliga rutiner göra att era lönekostnader skjuter i höjden.

Läs mer...

Lönsamhet

Rätt förutsättningar, är ledordet för denna lösning. Många företag arbetar med små marginaler och därför är uppföljning av verksamhetens nyckeltal väldigt viktig.

Läs mer...

Referenser

Stigab

Stigab behövde ett system som kunde anpassas efter företagets varierande produktion, något som visade sig vara svårt att hitta hos andra systemleverantörer. Hösten 2015 kom Stigab i kontakt med Prosmart, en systemleverantör som kunde skräddarsy ett affärssystem direkt efter deras unika behov.
-    Implementeringsprocessen av det nya systemet gick mycket smidigt samt att det var lätt att lära sig. Prosmart har varit lyhörd för våra behov och noga med att anpassa systemet efter våra förutsättningar.
-    Idag betalar vi en månatlig supportkostnad som är mycket realistisk kontra med vad vi får.

Prosmart är alltid tillgängliga med service och support vilket är mycket uppskattat. Samtliga medarbetare har blivit mer involverade och kan idag arbeta tillsammans för att nå de mål som företaget eftersträvar.
-    Vi ser en tydlig, positiv effekt och vår lönsamhet har ökat, detta är poängen med det hela.

Stig Johansson, 0370-692431

Johanson Design AB

Johanson Design AB

Tidigare erfarenheter av MPS-system gjorde det enkelt för oss att direkt se att Prosmart gör skäl för sitt namn. Ett system som gör oss effektivare, upplägget är mer rationellt. Dubbelregistrering var tidigare ett störande inslag i vårt arbete. Prosmart har tänkt färdigt liksom, de har insett att det är många olika delar som ska lira ihop.
Prosmart ligger steget före allt annat vi sett.

Dan Johanson, 0433-725 06

Tranås Rostfria AB

Tranås Rostfria AB

Med Prosmarts affärssystem får vi ordning och reda bland dokumenten och en enklare uppföljning av rutiner, samtidigt som de tummade gamla pärmarna försvinner ur produktionen. Det känns bra! Prosmart gör det möjligt att koppla ritningar, instruktioner och mätinstrument på ett sätt som leder oss framåt, mot en modern industri med goda rutiner och nöjda kunder.

Agneta Bohman, 0140-38 50 70

Troberg Technology

Troberg Technology AB

– Vi har inte anpassat verksamheten efter ett MPS-system utan vi har ett system som anpassar sig efter vår verksamhet.

– Framförallt använder vi Prosmart för att planera körordning och logistik och till PDF-fakturering men det finns fler delar som vi kan och ska lägga till, framöver. Att välja MPS-system är ett stort och viktigt beslut och vi upplever att vi funnit ett system som anpassar sig efter det lilla flexibla företagets behov. Det personliga engagemanget och den offensiva supporten som Prosmart erbjuder är något som särskilt uppskattas med samarbetet.
Prosmart har de funktioner vi behöver och kommer att behöva. Produktionssmart helt enkelt.

Magnus Troberg, 013-15 08 70

Nyheter

Säker exponering av värdefulla produkter

Detaljhandeln har behov av att exponera värdefulla och därmed stöldbegärliga produkter på ett säkert sätt. Det är bakgrunden till att Frepart AB grundades 1989.

Läs mer...