Prosmart Case

”Prosmart har tänkt färdigt och ligger före allt annat vi sett”

Johanson Design AB

Tidigare erfarenheter av MPS-system gjorde det enkelt för oss att se skillnad med Prosmart. De gör skäl för sitt namn med ett system som effektiviserar oss med mer rationellt upplägget. Dubbelregistreringen uteslöts och stör inte längre vårt arbete. Prosmart har tänkt färdigt liksom, de har insett att det är många olika delar som ska lira ihop.

Prosmart ligger steget före allt annat vi sett.