KrossKonsult

Prosmart hjälpte oss att slippa Excel. Systemet ger oss den överblick vi behöver för att överse våra anställda ute i fält och både samordnar och sköter lager och kundorder. Med den mobila applikationen sköter vi enkelt tidsregistreringen.

Framförallt har Prosmart bidragit med att vi kan vara fullt synkroniserade hela vägen genom projekt, efterkalkyl och uppföljning.

Boka demo