”Prosmart verkar vara på tårna”

2015 lades grunden till det som numera är Nordic Quick System. Idag utvecklar företaget kedjehjul med segment som går att rotera och byta ut. Dessutom har Nordic Quick System nyligen börjat samarbeta med Prosmart.

Niclas Anundi Granström, Sammy Pergament, Nicklas Jadinge

Nicklas Jadinge är en av grundarna till företaget som har Piteå som utgångspunkt. Han berättar att Nordic Quick System har utvecklats i rask takt och att man idag har både tillverkning och försäljning av sina produkter.

Vi känner att vi går åt rätt håll hela tiden. Dessutom har vi klarat coronapandemin förhållandevis bra.

Med Nordic Quick System kan maskinunderhåll genomföras medan både kedja och hjulkropp sitter kvar på transportören. Det medför bland annat till kortare underhållsstopp, ökad lönsamhet och högre säkerhet för personalen.

Allt började egentligen med en idé om förenkling, säger Nicklas Jadinge och förklarar att målsättningen med det patenterade kedjehjulet ska bli en ny branschstandard som effektiviserar industrin, även utanför Sverige.

För att ta ytterligare steg i utvecklingen har Nordic Quick System tagit hjälp av Prosmart. Nicklas Jadinge förklarar att man tidigare jobbat med text- och Excel-dokument.

I och med att vår sysselsättning har ökat behövde vi tänka om. När vi hittade Prosmart märkte vi att de har alla funktioner som vi efterfrågade.

Några månader in i samarbetet hålls fortfarande kontinuerliga utbildningar om det nya systemet.

Vi har egentligen ingen vana av att jobba på det här sättet sedan tidigare och vi har ganska nyligen börjat köra i skarpt läge. Men hittills känns det som Prosmart verkar vara på tårna, vilket känns jättebra, säger Nicklas Jadinge.

Tanken är att samla allt från offert till leverans och inköp i samma system.

Förhoppningen är att bredda produktportföljen och få ut fler produkter på marknaden. Vi hoppas också att vi kan öka personalomsättningen från åtta till cirka tio medarbetare under 2021, säger Nicklas Jadinge.

Boka demo