Utan Prosmart försmäktar vi på denna ö

Gotlandssnus har varit ett framgångsrikt bolag i många år, även utan Prosmart, men med Prosmarts hjälp har vardagen blivit enklare och mer strukturerad än någonsin. Snustillverkaren i Roma siktar nu på att bli det största industriföretaget på Gotland.

Hantverk möter teknik
Gotlandssnus tillverkar som namnet antyder snus på Gotland, närmare bestämt i Roma. Deras resa började kring millennieskiftet och sedan dess har bolaget haft en fantastisk utveckling. Varje dag tillverkas drygt 20 000 snusdosor som levereras till den inhemska marknaden i Sverige, men också till delar av Europa och USA. Produktionen bygger på en kombination av gediget hantverk och den senaste tekniken. Målsättningen är att bli det största industriföretaget på Gotland. Till sin hjälp har bolaget affärssystemet Prosmart.
Innan Prosmart sköttes i stort sett alla processer manuellt. När Anders Allard, kvalitets- och digitaliseringschef på Gotlandssnus, kom in i bilden för fyra år sedan fick bolaget ny kraft.
Det var i stort sett Excel-ark eller penna och papper som gällde när jag började jobba här. Vi behövde komma bort från att individer satt på kritisk information. Min huvuduppgift då var att göra en revision av hela bolaget och se över våra behov inom alla möjliga områden. Det blev snabbt tydligt att vi behövde ett affärssystem. Vi började kolla runt och beslutade oss för att satsa på Prosmart. Så här i efterhand var det verkligen rätt beslut, säger Anders Allard.

“Prosmart har hög kunskap inom produktion, men framförallt har vi fått ett riktigt bra stöd genom hela processen. De är måna om att det ska fungera och är alltid snabba med återkoppling. Vi är enormt nöjda med Prosmart.”
Anders Allard, kvalitets- och digitaliseringschef, Gotlandssnus

Anders Allard på Gotlandssnus är enormt nöjd med Prosmart

Volym och tid är inte linjärt
När Gotlandssnus tar fram tobaksmassan spelar det ingen roll om det är 10 kg eller 500 kg. Det tar lika lång tid, något som affärssystemet måste kunna hantera. Ett affärssystem måste kunna hantera de traditionella processerna, men också alla de processer som är unika för ett bolag som Gotlandssnus. Det gäller framförallt sambandet mellan volym och tid. Ibland är det styckproduktion, andra gånger är det volymproduktion.
Den största komplexiteten för oss ligger i sambandet mellan volym och tid. Samma problem finns på många bryggerier. Jag upplever att många affärssystem ser på volym och tid linjärt, men det gör inte Prosmart. De har fattat grejen och vi har tillsammans kommit fram till en bra lösning. Utan en tät dialog och deras stöttning i vårt tankearbete hade det inte varit möjligt. Samarbetet är långt över förväntan, säger Anders.

Mer än en licens
Gotlandssnus använder en stor mängd funktioner i Prosmart varje dag för att hantera allt från order till fakturering. Tanken är att vidareutveckla Prosmart i framtiden för att effektivisera processerna ytterligare. Det är en ständigt pågående dialog mellan Prosmart och Gotlandssnus. Enligt Anders är det grunden i samarbetet.
Prosmart lämnar inte någon i sticket så fort de har fått betalt. De är med i alla steg och är genuint intresserade av våra problem. Alla hinder är möjligheter för dem, avslutar Anders.

Boka demo