Nettobehovsberäkning

Nettobehovsberäkning

Nettobehovsberäkningen är en av Prosmarts mest konkurrenskraftigaste funktioner. Genom Prosmarts alla möjligheter till inställningar på artiklar och kalkyler kan nettobehovsplaneringen automatisera hela din material- och produktionsberedning. Rätt inköp och tillverkningsförslag i rätt tid. Detta sparar våra kunder mycket tid och pengar på. Det finns flera inställningar om hur behovsberäkningen ska köras. Tillexempel kan du köra behovsberäkningen utan att ta hänsyn till säkerhetslager. Förslagen som kommer upp då är rena kundorderbehov som du tar och planerar in direkt. Där efter kan du köra beräkningen igen med 100% säkerhetslager och se vilka artiklar som du behöver fylla på i lagret. På detta sätt får du direkt en bättre prioriterad produktionsplanering, med de viktigaste jobben först. Nettobehovsberäkningen hanterar också tidigare/senareläggning. Detta innebär till exempel att Prosmart automatiskt kan föreslå tidigareläggning eller senareläggning, av ett inköp eller tillverkning, om förbrukningstakten ändras.