Vår produkt - Prosmart

Det flexibla systemet

Vår produkt - Prosmart

Affärssystemet Prosmart är ett flexibelt standardsystem som ger dig möjligheten att införskaffa ett affärssystem som anpassas efter er verksamhets unika förutsättningar och behov. Det är just detta som gör Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Våra kunder får ett affärssystem anpassat efter deras verksamhet och inte tvärt om. Prosmart är också skalbart, så ni kan köpa utvalda moduler och program som täcker ert behov idag och som ni när som helst kan bygga vidare på.

Prosmart finns i två varianter, Prosmart Basic och Standard.

Med Prosmart Basic kan vi erbjuda alla företag en flexibel och kostnadseffektiv lösning.
Prosmart Basic har de program som Prosmart Standard har, fast i lite mer avskalat och begränsat utförande. Prosmart Basic köper oftast företag som vi ha enkla och flexibla program för att till exempel hålla koll på för- och efterkalkyler, artikelsaldo, inköp, orderstock med mera. Prosmart Basic är framtaget för att kunna matcha kundernas behov av ett litet och enkelt system för ett specifikt behov. Prosmart Basic går att bygga på till ett Prosmart Standard, allt eftersom behoven ökar.

Prosmart Standard är främst för tillverkande företag som vill automatisera och effektivisera sina produktions- och materialflöden. Prosmart Standard är ett komplett affärssystem där tillvalen är få och möjligheterna många. Med Prosmart Standard får ni ett systemstöd för hela verksamheten, från offert/förfrågan till faktura med systemstöd för allt vad som händer där emellan.  

Mer om våra produkter och proram

Mer om Prosmart