Bredden är styrkan hos Malmbäcks-Werken

På Malmbäcks-Werken AB är den ena dagen inte den andra lik.
Benny Sundberg, som äger och driver företaget tillsammans med Jonas Malmqvist, berättar om en bred verksamhet där inte minst Prosmart spelar en viktig roll.

“Mittemellan snickeri och industri”

Malmbäcks-Werken (MBKW) startades som en möbelfabrik redan 1881 där inriktningen därefter har varierat under årens lopp.
Idag tillverkar företaget möbler, inredningar och komponenter i trä och träbaserade material – med allt vad det innebär.
Exempelvis görs bordsskivor, skåp, olika slags produktställ, köksinredningar och receptionsdiskar. Kunderna finns i huvudsak inom butiker, kontor och olika offentliga miljöer.
Det kan handla om tillverkning av allt från lösa komponenter till en färdigmonterad inredning, förklarar Benny Sundberg.

Och det är just den breda verksamheten som är grejen för Malmbäcks-Werken.
Många företag i branschen väljer att nischa sig mot till exempel planmöbler, men vi har bestämt oss för att vara så breda som möjligt inom vårt gebit och har som utgångspunkt att ”klara allt innanför väggarna”, vilket ställer höga krav på såväl personal som maskinpark och systemstöd.
Vi tycker själva att vår styrka ligger i bredden och brukar säga att ”vi är tillräckligt små för att vara smidiga att ha med att göra och tillräckligt stora för att kunna vara med på större jobb”, samtidigt som enstycksproduktion är en del av vår vardag. Någon beskrev oss en gång som ”mittemellan snickeri och industri” och det uttrycket gillade jag skarpt, säger Benny Sundberg.

Ibland får MBKW en färdig ritning på bordet, men ofta är man med och tycker till tidigt i processen.
Det är väl just variationen bland produkter, material, kunder och ”angreppssätt” på en order tillsammans med personalen som gör det hela roligt, även om det förstås kan vara lite småjobbigt ibland, menar Benny Sundberg, som varit med i verksamheten de senaste 17 åren.

Bättre struktur

När MBKW började leta efter ett nytt affärssystem för fem-sex år sedan gjorde man det för att i första hand få bättre koll på för- och efterkalkyler. Benny Sundberg berättar om varför valet föll på Prosmart:
Vi hade ett annat affärssystem tidigare, men vi utnyttjade inte alla delar. Ett alternativ var att börja använda mer av vårt befintliga system, ett annat att söka efter ett ”större” affärssystem, men ganska snart kände vi att vi behövde en ”nystart” samtidigt som det fanns en risk att vi bara skulle skrapa lite på ytan i vissa system. Med Prosmart kände vi att fokus låg på det vi var mest intresserade av, inte minst kalkyl- och produktionsdelen, och att vi där kunde gå mer på djupet.

Att Malmbäck ligger nära Nässjö (Prosmarts utgångspunkt) geografiskt bidrog också starkt till det inledande samarbetet.
Benny Sundberg lyfter fram att MBKW gärna jobbar med aktörer i närområdet.
Att ha en kontinuerlig dialog med Prosmart var och är värdefullt, vi vill veta vem vi ringer till. De har dessutom lärt känna oss och vår verksamhet väl.

Med Prosmart har Malmbäcks-Werken fått en bättre struktur gällande dokument, ordrar och redan nämnda kalkyleringar. Men det finns mer att utveckla, menar Benny Sundberg.
Vi har börjat göra inköp i systemet och tittar på hur vi ska bli bättre på att planera vår beläggning. I framtiden hoppas vi på att kunna implementera ett ekonomisystem och även göra det mesta webbaserat. Men vi vill se nyttan med allt vi gör och tar en sak i taget.

Boka demo